R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
10321 Slobodan Senić Rabas Rabas bb 0612093579 Stočarstvo Ponuda
10322 Senović Miloš Novi Pazar selo Deževa bb 0645670160
020353353
Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
10323 Kostić Željko Trnava Trnava 0692914303 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
10324 Ćalić Jasmina Globoder Globoder 0638491641 Povrtarstvo Ponuda
10325 Marković Snežana Malo Krčmare Malo Krčmare 0646828899
0346572114
Stočarstvo Ponuda
10326 Sava Vuruna Brgule Brugule 014473081 Stočarstvo Ponuda
10327 Kuzmanović Slavoljub Bujačić Bujačić 0143537877 Voćarstvo Ponuda
10328 Jovanović Branko Oglađenovac Oglađenovac 014281191 Voćarstvo Ponuda
10329 Stojković Mića Mrčić Mrčić 014239665 Voćarstvo Ponuda
10330 Đorđević Novica Razgojna 0069730401 Voćarstvo Ponuda
10331 Lapčević Milan V.Vrbnica 0637455599 Povrtarstvo Ponuda
10332 Bojović Antonije Zaječar Ul. Ljube Nešića br. 44 0641538747
019427233
Povrtarstvo Ponuda
10333 Trifunović Dragan Prijevor Prijevor 032883230 Stočarstvo Ponuda
10334 Kostić Milisav Prislonica Prislonica 0325485157 Stočarstvo Ponuda
10335 Rakić Velimir Sočanica 38217 Sočanica, mesto Sočanica 0652222029
02886291
Voćarstvo Ponuda
10336 Kovačević Dušan Pirot selo Poljska Ržana 060705573 Stočarstvo Ponuda
10337 Miloš Đorđević Senaja Senajska 81 0641189478
0118256477
Stočarstvo Ponuda
10338 Vesna Drobnjak Desimirovac Desimirovac 062561498
034561496
Ratarstvo Ponuda
10339 Petrović Slobodan Kragujevac Kragujevac 0644022639 Povrtarstvo Ponuda
10340 Antić Božidar Ljubava Ljubava 37254 0638114568
037875373
Voćarstvo Ponuda