Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Prasad 16-25kg
30.0
grlo
Martić Sabrina Zaječar 06/12/2022
Jagnjad
2.0
grlo
Vučinić Novica Leposavić 06/12/2022
Jagnjad
3.0
grlo
Đurić Kata Leposavić 06/12/2022
Jagnjad
3.0
grlo
Radović Vlastimir Leposavić 06/12/2022
Jagnjad
15.0
grlo
Tomović Staniša Leposavić 06/12/2022
Junad >480kg
1.0
grlo
Jasmina Milić Topola 06/12/2022
Ovnovi za priplod
1.0
grlo
Vasović Krstina Leposavić 06/12/2022
Ovca
10.0
grlo
Duško Slavković Kragujevac 06/12/2022
Ovca
10.0
grlo
Duško Slavković Kragujevac 06/12/2022
Ovca
10.0
grlo
Duško Slavković Kragujevac 06/12/2022
Ovca
10.0
grlo
Duško Slavković Kragujevac 06/12/2022
Ovca
10.0
grlo
Duško Slavković Kragujevac 06/12/2022
Pastrmka mlađ 30 dana starosti
50.0
kom
Petrović Gordana Žagubica 06/12/2022
Telad SM 80-160kg
1.0
kom
Stojković Goran Veliko Gradište 06/12/2022
Ovca
4.0
kom
Šujlikić Zoran Petrovac na Mlavi 06/12/2022
Prasad 16-25kg
5.0
kom
Prvoslav Ilić Požarevac 06/12/2022
Tovljenici 80-120kg
4.0
kom
Petrović Miodrag Požarevac 06/12/2022
Bikovi SM >500kg
3.0
kom
Milošević Novica Malo Crniće 06/12/2022
Jagnjad
30.0
grlo
Martić Sabrina Zaječar 06/12/2022
Koze
2.0
grlo
Petrović Milovan Užice 06/12/2022