Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Med - livadski
1000.0
kg
Petrović Jovan Šabac 18/03/2023
Med - suncokret
300.0
kg
Radosavljević Dragan Negotin 15/03/2023
Med - bagrem
100.0
kg
Radosavljević Dragan Negotin 15/03/2023
Proizvodi od meda Milošević Nemanja Požarevac 10/03/2023
Med - livadski Milošević Dejan Požarevac 10/03/2023
Med - bagrem
500.0
kg
Stanković Predrag Pirot 03/03/2023
Med - bagrem
300.0
kg
Nenad Stanković Pirot 03/03/2023
Med - bagrem
500.0
kg
Kovačević Dušan Pirot 03/03/2023
Med - bagrem
50.0
kg
Miroslav Prokopić Krupanj 01/03/2023
Med - livadski
100.0
kg
Sreten Popović Krupanj 01/03/2023
Med - bagrem
150.0
kg
Popović Filip Krupanj 01/03/2023
Med - bagrem
200.0
kg
Zlatomir Maksimović Krupanj 01/03/2023
Med - livadski
500.0
kg
Dejan Džinović Šabac 24/02/2023