R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Milosavljević Dragan Mala Kruševica 0641504588 Voćarstvo Ponuda
2 Vladeta Marković Blaznava Blaznava bb 065 612 2766 Voćarstvo Ponuda
3 Petrović B Marko Stajkovce 0631789650 Povrtarstvo Ponuda
4 Vulović Kosta Žiča Žiča 064/1892138 Povrtarstvo Ponuda
5 Vukićević Aleksandar Samaila Samaila 0631075361
036881632
Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
6 Petrović Mileta Velika Ivanča Ul.Orujička br.5 011/8212-615 Stočarstvo Ponuda
7 Dejan Ilić Ševarice 0612945813 Voćarstvo Ponuda
8 Đurđević Slađan Golobok 0654140341 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
9 Bošković Ilija Mrđenovac Mrđenovac bb
0692114780
015211478
Voćarstvo Ponuda
10 Džunić Dragan Krupac 0643283701
0102688515
Stočarstvo Ponuda
11 Spasojević Srđan Baničina Baničina 0641450892 Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
12 Ilić Dejan Ševarice 0612945813 Stočarstvo Ponuda
13 Milivojević Jovica Jarinje Lešak 28219 Jarinje 0642608734 Ratarstvo Ponuda
14 Popović Anka Crvena Reka 0641228320 Stočarstvo Ponuda
15 Nebojša Milutinović Končarevo Končarevo 069607162 Ratarstvo Ponuda
16 Topalović Saša Lipolist Lipolist 064/9936600 Stočarstvo Ponuda
17 Jovičić Branko Zminjak 015292209 Stočarstvo Ponuda
18 Petrović Radoš Spance 0652242003 Voćarstvo Ponuda
19 Topalović Saša Prodajem žensku jagnjad šilježad. 0649936600 Stočarstvo Ponuda
20 Momčilović Veselin Petrovac 0278352170 Stočarstvo Ponuda