Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Sir - stari, kravlji
200.0
kg
Trtović Milanko Nova Varoš 25/11/2022
Sir - stari, ovčiji
200.0
kg
Grbović Rajko Sjenica 17/11/2022
Sir - mladi, kravlji
300.0
kg
Šaćirović Muharem Novi Pazar 17/11/2022
Kajmak - stari
5.0
kg
Alimpić Miroslav Mile Mali Zvornik 15/11/2022
Sir - stari, kravlji
20.0
kg
Alimpić Miroslav Mile Mali Zvornik 15/11/2022
Sir - stari, kravlji
100.0
kg
Grbović Rajko Sjenica 09/11/2022
Sir - stari, kravlji
200.0
kg
Šaćirović Muharem Novi Pazar 31/10/2022
Sir - stari, kravlji
100.0
kg
Kujović Salem Tutin 31/10/2022