Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Voće
20000.0
kom
Slavica Dimitrijević Lazarevac 28/11/2022
Povrće
50000.0
kom
Lukić Slađana Šabac 25/11/2022
Drvenaste vrste
100.0
bala 12-25kg
Pajović Stefan Novi Pazar 31/10/2022