Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Kobasica, svinjska
20.0
kg
Bojović Goran Čačak 06/12/2022
Pršuta, svinjska
50.0
kg
Bojović Goran Čačak 06/12/2022