Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Paradajz sve sorte
2.0
t
Ristić Bogdan Lebane 18/07/2024
Paradajz sve sorte
3.0
t
Kocić Dušan Leskovac 18/07/2024
Krastavac salatar
2.0
t
Kocić Dalibor Leskovac 18/07/2024
Paprika Babura
5.0
t
Trajković Tijana Leskovac 18/07/2024
Paškanat
2.0
t
Živković Bratislav Leskovac 18/07/2024
Paradajz sve sorte
2.0
t
Ristić Aleksandar Lebane 18/07/2024
Paradajz sve sorte
2.0
t
Živković Aleksandar Lebane 18/07/2024
Paprika šilja
5.0
t
Trajković Tanja Leskovac 18/07/2024
Krastavac salatar
500.0
kg
Biljana Čolić Trstenik 18/07/2024
Šargarepa
15.0
t
Biljana Čolić Trstenik 18/07/2024
Paradajz sve sorte
50.0
kg
Andreja Stojadinović Smederevo 18/07/2024
Paprika ostala
300.0
kg
Krstić Violeta Žitorađa 18/07/2024
Paprika Babura
200.0
kg
Krstić Nikola Žitorađa 18/07/2024
Paradajz sve sorte
150.0
kg
Stavrić Milena Žitorađa 18/07/2024
Paprika ostala
200.0
kg
Stavrić Miloš Žitorađa 18/07/2024
Paradajz sve sorte
80.0
kg
Tanasković Radenko Valjevo 18/07/2024
Lubenica
5.0
t
Ivana Radmanovac Aleksandrovac 17/07/2024
Paradajz sve sorte
1.0
t
Ivana Radmanovac Aleksandrovac 17/07/2024
Paprika šilja
1.0
t
Ivana Radmanovac Aleksandrovac 17/07/2024
Paradajz sve sorte
1.0
t
Vladimir Popović Aleksandrovac 17/07/2024