Radonjić Ljubiša

Opština

Mesto

Ostraće

Adresa

mesto Ostraće, 38219 Leposavić

BPG

907847000042

Oblast proizvodnje

Stočarstvo