Novica Sedlarević

Opština

Mesto

Lugavčina

Adresa

16. oktobra 109

BPG

740381000021

Oblast proizvodnje

Ratarstvo