Mesto Adresa Mobilni telefon Telefon Oblast proizvodnje
Milan Maksimović 066 076954 Povrtarstvo
Rajko Prokić Smederevo 0641432143 Ratarstvo
Glišić Tasa Lugavčina 026 / 476 - 1064 Stočarstvo
Željko Lazarević Kulič 026/4775081 Ratarstvo, Stočarstvo
Dačić Zoran Lunjevac 060 0784184 Ratarstvo
Jevtić Darko Lunjevac 0645510539 Ratarstvo
Nikola Stepanović Binovac 0642141449 Stočarstvo
Aleksandar Todorović DRUGOVAC 0600304328 Stočarstvo
Brković Uroš Drugovac 026721123 Voćarstvo
Pavić Saša Suvodol 11431 Kolari / 026720007 Voćarstvo
Dragan Pantić Skobalj Skobalj 063/221377 Ratarstvo
Goran Aleksijević Smederevo Smederevo 063221346 Med i proizvodi od meda
Dalibor Stojadinovic Landol Landol 0631019444 Stočarstvo
Milan Milošević Kulič 061 2068821 Ratarstvo
Tirnanić Svetlana Smederevo 0616924284 Voćarstvo
Zdravković Dragoslav Landol 026 / 711 - 113 Ratarstvo
Ivković Zoran Badljevica 0637610309 Med i proizvodi od meda
Stojadinović Aleksandar Skobalj Cara Dušana br. 29 069-4791583 Povrtarstvo
Ivanović Boban Mala Krsna 064 2827394 Povrtarstvo
Stanojević Ljubomir Landol 065 5021348 Stočarstvo