Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Bikovi SM >500kg
2.0
grlo
Božović Milan Knić 04/04/2023
Prasad 16-25kg Đurić Goran Despotovac 03/04/2023
Jagnjad
10.0
kom
Lazarević Dragan Jagodina 03/04/2023
Prasad 16-25kg
20.0
kom
Popović Darko Šabac 31/03/2023
Krave za klanje SM
3.0
grlo
Pavlović Milan Šabac 31/03/2023
Jagnjad
10.0
grlo
Radovanović Predrag Čačak 31/03/2023
Priplodne krave SM
4.0
grlo
Jovica Nikolić Sokobanja 31/03/2023
Ovnovi za priplod
5.0
grlo
Dragiša Živanović Sokobanja 31/03/2023
Jagnjad
20.0
kom
Kondić Zlatomir Šabac 31/03/2023
Priplodne krave SM
1.0
grlo
Grbović Rajko Sjenica 31/03/2023
Jagnjad
5.0
kom
Ivković Goran Grocka 31/03/2023
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Ristić Slađan Zubin Potok 31/03/2023
Prasad 16-25kg
50.0
kom
Ivković Goran Grocka 31/03/2023
Jagnjad
30.0
grlo
Islamović Ivzo Leposavić 31/03/2023
Ovca
4.0
kom
Lukić Dragan Grocka 31/03/2023
Jagnjad
10.0
grlo
Stanić Radislav Leposavić 31/03/2023
Koze
5.0
kom
Lukić Dragan Mladenovac 31/03/2023
Jagnjad
5.0
grlo
Ilić Milan Leposavić 31/03/2023
Prasad 16-25kg
50.0
grlo
Radiša Stanojević Sokobanja 31/03/2023
Jagnjad
50.0
grlo
Simić Goran Sokobanja 31/03/2023