Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Trešnja
500.0
kg
Karajović Gorica Aleksandrovac 22/05/2024
Trešnja
500.0
kg
Tomić Marija Aleksandrovac 22/05/2024
Trešnja
500.0
kg
Cvetković Milostija Aleksandrovac 22/05/2024
Trešnja
500.0
kg
Cvetković Stojanka Aleksandrovac 22/05/2024
Trešnja
500.0
kg
Matić Jovan Varvarin 22/05/2024
Trešnja
500.0
kg
Erčević Milovan Aleksandrovac 22/05/2024
Trešnja
500.0
kg
Marković Snežana Varvarin 22/05/2024
Trešnja
500.0
kg
Jovanović Nikola Varvarin 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Pantić Jasna Trstenik 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Jelena Pantić Trstenik 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Pantić Srećko Trstenik 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Vladimir Šašić Trstenik 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Karajović Gorica Aleksandrovac 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Tomić Marija Aleksandrovac 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Cvetković Milostija Aleksandrovac 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Cvetković Stojanka Aleksandrovac 22/05/2024
Nektarina
1000.0
kg
Marković Boban Smederevo 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Matić Jovan Varvarin 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Erčević Milovan Aleksandrovac 22/05/2024
Jagoda
100.0
kg
Marković Snežana Varvarin 22/05/2024