Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Turšija Ilić Rade Požarevac 10/03/2023
Ljutenica Rajković Novica Požarevac 10/03/2023
Ajvar
70.0
kg
Đurđević Marko Koceljeva 27/02/2023