R.br. Naziv Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Milan Maksimović 066 076954 Povrtarstvo Ponuda
2 Marjanović Miloš 062588046 Med i proizvodi od meda Ponuda
3 Jelena Melentić Rumska 066426408 Voćarstvo Ponuda
4 Žarko Mandić Mačvanski Pričinović 015277926 Stočarstvo Ponuda
5 Rajko Prokić Smederevo 0641432143 Ratarstvo Ponuda
6 Živko Marinković Bogosavac 0655068094 Stočarstvo Ponuda
7 Vesić Dragan Drlupa Vlastimira Vesića 28 0638101507
0638101507
Ratarstvo Ponuda
8 Glišić Tasa Lugavčina 026 / 476 - 1064 Stočarstvo Ponuda
9 Šainović Đorđe Ševarice 0643908171 Stočarstvo Ponuda
10 Popadić Nebojša Cerovac 0668856086 Ratarstvo Ponuda
11 Marković Dragan Tabanović 066035900 Stočarstvo Ponuda
12 Petrović Gojko Zvezd 0157762076 Povrtarstvo Ponuda
13 Petrović Joviša Gornja Vranjska 0603888065 Ratarstvo Ponuda
14 Gavrilović Goran Bogosavac 015295207 Ratarstvo Ponuda
15 Vilotić Pera Bojić 0643371235 Ratarstvo Ponuda
16 Milutinović Milivoj Drenovac 015290045 Ratarstvo Ponuda
17 Dragiša Popović Mišar 063 / 838 - 4663 Povrtarstvo Ponuda
18 Nikolić Nikola Leskovac 0628255707 Med i proizvodi od meda Ponuda
19 Mićić Nenad jagnjilo 0612334945 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
20 Zorica Zdravkovic Kutles 0612945511 Povrtarstvo Ponuda