Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Sir - stari, kravlji
250.0
kg
Stefan Đurđević Mladenovac 18/02/2024
Sir - stari, kravlji
200.0
kg
Darko Marinković Sopot 18/02/2024
Sir - stari, kravlji
100.0
kg
Avdović Isah Novi Pazar 17/01/2024
Drugi proizvodi
50.0
kg
Šaćirović Muharem Novi Pazar 17/01/2024