Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Rakija šljivovica
250.0
l
Krsmanović Nenad Kragujevac 01/06/2023
Rakija kruška
50.0
l
Marinković Miodrag Kragujevac 01/06/2023
Rakija šljivovica
120.0
l
Marinković Miodrag Kragujevac 01/06/2023
Rakija travarica
50.0
l
Todorović Tomislav Kragujevac 01/06/2023
Rakija šljivovica
300.0
l
Todorović Tomislav Kragujevac 01/06/2023
Rakija šljivovica
200.0
l
Todorović Tomislav Kragujevac 01/06/2023
Rakija šljivovica
200.0
l
Nikolić Petar Niška Banja 31/05/2023
Rakija dunja
50.0
l
Todorović Slobodan Niška Banja 31/05/2023
Rakija travarica
30.0
l
Todorović Slobodan Niška Banja 31/05/2023
Rakija šljivovica
500.0
l
Slabinjac Radovan Obrenovac 15/05/2023
Rakija šljivovica
150.0
l
Nikolić Dušica Babušnica 30/03/2023
Meka rakija Dragan Krstić Golubac 10/03/2023
Meka rakija Bogdanović Aleksandar Malo Crniće 10/03/2023
Meka rakija Veliša Živanović Malo Crniće 10/03/2023
Meka rakija Cvejić Dragana Požarevac 10/03/2023
Rakija šljivovica Rajković Novica Požarevac 10/03/2023
Rakija travarica Ilić Rade Požarevac 10/03/2023
Meka rakija Marjanović Ivana Požarevac 10/03/2023
Rakija šljivovica
100.0
l
Petrović Jovan Vladimirci 27/02/2023