Vesković Milovan

Opština

Mesto

Drakčići

Adresa

Drakčići

BPG

719587000130

Oblast proizvodnje

Ratarstvo