Andrović Ilija

Opština

Mesto

Desimirovac

Adresa

Desimirovac bb.

BPG

718769000167

Oblast proizvodnje

Stočarstvo