Mesto Adresa Mobilni telefon Telefon Oblast proizvodnje
Milojković Milan Desimirovac Desimirovac 034-561693 Stočarstvo
Andrović Slobodan Desimirovac Desimirovac b.b. 064/2303370 Ratarstvo
Milosavljević Dragoljub Desimirovac Desimirovac b.b. 069/5615166 Ratarstvo
Đekić Milica Desimirovac Desimirovac b.b. 034/561283 Stočarstvo
Topalović Milanka Čumić 0638331026 Voćarstvo
Grujičić Radovan Donje Grbice 0648342858 Ratarstvo
Cicić Jadranka Stragari 0638076586 Ratarstvo
Topalović Željko Čumić 0638331026 Voćarstvo
Đorđević Slobodan Desimirovac Desimirovac bb 034561441 Stočarstvo
Erić Milanka Resnik Resnik bb 066/008912 Ratarstvo
Portić Slađan Desimirovac Desimirovac bb 034266554 034266554 Stočarstvo
Novčić Srđan Kragujevac 066363639 Voćarstvo
Vasiljević Dragan Gornja Sabanta nema ulice bb 063/456325 Med i proizvodi od meda
Živanović Milan Lužnice 0605771766 Ratarstvo
Radojković Darko Čumić 0643896710 Povrtarstvo
Radojković Darko Čumić 0643896710 Povrtarstvo
Dragan Milenković Poskurice Poskurice 0640230247 Ratarstvo
Duško Slavković Lužnice 063219156 Stočarstvo
Mijajlovic Života Desimirovac Desimirovac bb. 034351229 Ratarstvo
Gavrilović Svetlana Jovanovac Jovanovac bb. 034/587115 Stočarstvo