R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
181 Jovanović Jovica Dubona bb 0655109323 Voćarstvo Ponuda
182 Stojanović Predrag Mladenovac bb 0641870008 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
183 Popović Momčilo Babušnica Saše Ivkovića 19/4 0638816985 Stočarstvo Ponuda
184 Pešić Miloš Pirot Stevana Sremca 52/20 0658228908
010311361
Voćarstvo Ponuda
185 Marković Marko Batušinac Batušinac 0600834573 Ponuda
186 Slobodan Marković Lešnica 015840182 Stočarstvo Ponuda
187 Golubović Venera Crni Kao Crni Kao bb 0637713897 Stočarstvo Ponuda
188 Slobodan Trifunović Tečić Tečić 0637047770 Povrtarstvo Ponuda
189 Stojanović Milan Novo Selo 0691203088 Ponuda
190 Todorović Toplica Kulič 0642493107 Povrtarstvo Ponuda
191 Jasmina Stojanović Mužinac Mužinac bb 0638382283 Ponuda
192 Dinić Marjan Batušinac Batušinac bb 0601767001 Povrtarstvo Ponuda
193 Petković Dragan Vučje 0654088547 Voćarstvo Ponuda
194 Nebojša Stokić Lugavčina 0642587180 Stočarstvo Ponuda
195 Dalibor Andjelkovic Osipaonica 0641388189 Stočarstvo Ponuda
196 Vlastimir Pavlović Čučale Čučale 027/375-505 Stočarstvo Ponuda
197 Zagorka Jovanović Blace Blace 0663760025 Voćarstvo Ponuda
198 Matić Mile Raševica bb 064 5175970 Stočarstvo Ponuda
199 Novica Miladinović Striža Striža 035534491 Povrtarstvo Ponuda
200 Pavlović Boško Brštica 0649997721 Povrtarstvo Ponuda