R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
161 Matović Račanin Mladena Požega 066005232 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
162 Radivoje Pavlović Trnovče Karađorđeva 27 0628199391
026802066
Povrtarstvo Ponuda
163 Rustemović Almir Dunišiće Dunišiće bb 0628567841 Stočarstvo Ponuda
164 Višnjić Elvir Dunišiće Dunišiće bb 0628198070 Stočarstvo Ponuda
165 Goran Petrović Šantarovac Šantarovac 0648698183 Povrtarstvo Ponuda
166 Savić Milivoje Banja 0642411001 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
167 Mijailović Dragan Bresnica 0658322990 Stočarstvo Ponuda
168 Đurković Dragan Novi Pzar, selo Cokoviće selo Cokoviće 0600552666 Voćarstvo Ponuda
169 Rakić Srećko Mačkovac 027381105 Ponuda
170 Marković Marko Degrmen 0637282724 Voćarstvo Ponuda
171 Marković Svjetlana Mačkovac 0631583208 Voćarstvo Ponuda
172 Đurđe Raković Milićevo selo 0644337119 Voćarstvo Ponuda
173 Rakić Miloš Mačkovac 062330311 Voćarstvo Ponuda
174 Ilić Radomir Donja Jajina 0644063651 Voćarstvo Ponuda
175 Mašić Borjana Dublje 015440085 Stočarstvo Ponuda
176 Petrović Mile Bogosavac 0644793848 Stočarstvo Ponuda
177 Stanojčić Živorad Klenje 0640807380 Stočarstvo Ponuda
178 petrović dragoslav Tabanović 0642648828 Stočarstvo Ponuda
179 Ilić Dragoslav Šalinac 064 / 908 - 2015 Povrtarstvo Ponuda
180 Vukotić Milena Mađedonce 063202677 Voćarstvo Ponuda