R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Kolarić Svetlana Klenje 0638169931 Stočarstvo Ponuda
142 Radonjić Milutin Ježevica Ježevica 0652151615 Voćarstvo Ponuda
143 Stanojević Brana Krivaja 0643056445 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
144 Stanojevć Miodrag Oparić 0637889692 Voćarstvo Ponuda
145 Marjanović Budimir 064/29-12-126 Ponuda
146 Marjanović Budimir 064/29-12-126 Stočarstvo Ponuda
147 Jeremić Dragan 064/511-42-47 Ratarstvo Ponuda
148 Spasić Perica Mečkovac Mečkovac BB 0642519001 Ratarstvo Ponuda
149 Lazarević Zoran Ribaševina Ribaševina 0645807649 Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
150 Popović Branislav Velika Grabovnica 06458892420 Voćarstvo Ponuda
151 Rajković Slobodan Panevlje PanevljeBB 017448-152 Ratarstvo Ponuda
152 Komadinić Aleksandar Milićevci 0616107544 Stočarstvo Ponuda
153 Milija trifunović Zuce Dvanaesta Nova 1 Ponuda
154 Rade Trifunović Zuce Dvanaesta Nova 1 060-33177-32 Ratarstvo Ponuda
155 Dragan Ivanović Zuce Nova 19 065-403-6792 Ratarstvo Ponuda
156 Đalamić Miladin Klenje 063396380 Stočarstvo Ponuda
157 Veselinović Zoran Prnjavor 0644031450 Ratarstvo Ponuda
158 Todorović Marica Ljubinić Ljubinić br.91 0118799020 Stočarstvo Ponuda
159 Drljan Goran Borča Ovčanski put 0641305442 Ratarstvo Ponuda
160 Đotunović Mirjana Ušće Vukodraška 26 064 8949557 Stočarstvo Ponuda