R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Trajković Dragan 0640544331 Povrtarstvo Ponuda
142 Matejić Slaviša Šuljkovac Šuljkovac bb 0644818711 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
143 Babić Milan Belica Belica bb 0643549978 Povrtarstvo Ponuda
144 Milovan Tomić Arnajevo Kosmajskog Odreda br.30 0658321091 Stočarstvo Ponuda
145 Sarić Milijan Gola glava 064 3677828 Ponuda
146 Vladimir Živanović Milicinica 014 260 529 Ponuda
147 Momir Đurđević Valjevo 0640569742 Ponuda
148 Jeremić Jordan Otanj Otanj 0646409855 Povrtarstvo Ponuda
149 Jeremić Jordan Otanj Otanj 0646409855 Povrtarstvo Ponuda
150 Jeremić Jordan Otanj Otanj 0646409855 Povrtarstvo Ponuda
151 Gavrilović Miladin Kovačevac Mirinačka br. 5 0118214035 Ratarstvo Ponuda
152 Nedeljković Bojan Velika Vrbnica 0641219668 Voćarstvo Ponuda
153 Miljana Jocić Mužinac 0638905436 Voćarstvo Ponuda
154 Marko Plakalović Sevojno Sevojno 0642921548 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
155 Stanić Miloje Velika Grabovnica Velika Grabovnica bb 0691728877 Voćarstvo Ponuda
156 Tomović Zoran Velika Plana 0691322281 Voćarstvo Ponuda
157 Glušac Zorka Jovine Livade Jovine Livade 0695296844 Voćarstvo Ponuda
158 Stajković Miloš Jovine Livade Jovine Livade 0648313255 Ratarstvo Ponuda
159 Stamatović Dragoljub Jakovo Vojvođanska 4 0118416562 Ratarstvo Ponuda
160 Vujčić Svetozar Gornja Jošanica Gornja Jošanica 0278477035 Voćarstvo Ponuda