R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Mitrović Zoran Dragobraća 0612512840 Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
142 Jošović Marko Čestin 0658480547 Stočarstvo Ponuda
143 Ljiljana Marinković Vitoševac Vitoševac bb 0600167813 Ponuda
144 Mihajlović Aleksandar Pejkovac Pejkovac 0653120794 Povrtarstvo Ponuda
145 Đedović Milomir Stubo Stubo 0642532530 Ponuda
146 Stojanović Dragan Klanica Klanica 065 5378129 Ponuda
147 Radojevič Dragica Slatina Slatina 060 4043535 Voćarstvo Ponuda
148 Vićentijević milan Blizonje
Blizonje 064 0193395 Povrtarstvo Ponuda
149 Veljković Veselin Golobok 0629604457 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
150 Radojičić Svetlana Barič Ace Spasića 84 0642846358 Povrtarstvo Ponuda
151 Todorović Ljiljana Poljane bb 0629673112 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
152 Janićijević Radiša Umčari Nemanjina 62 0658541396 Voćarstvo, Ratarstvo Ponuda
153 Petrović Dejan Velika Vrbnica 063622257 Voćarstvo Ponuda
154 Miladinović Saša Trešnjevica Trešnjevica 0642458302
0358524408
Ponuda
155 Jovanović Branislav Čokot Čokot bb 0694266832 Povrtarstvo Ponuda
156 Dejan Stambolić Ražanj Ražanj 0628714150 Voćarstvo Ponuda
157 Vesna Kostić Gornja Trnava Gornja Trnava bb 0642712988 Stočarstvo Ponuda
158 Zlatko Jelić Azanja 0643168167 Voćarstvo Ponuda
159 Ilić Nemanja Rožina Rožina bb 061/6265510 Voćarstvo Ponuda
160 Miladin Jelić Pocerski Dobrić 0641366091 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda