R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Maksimović Slavimir Trbunje 0644063750 Povrtarstvo Ponuda
142 Đorđević živorad Gornje Grgure 0644063750 Povrtarstvo Ponuda
143 Silvana Jovčev s.Dobri Dol s.Dobri Dol 0621970025 Stočarstvo Ponuda
144 Ivica Petrović s.Vrtogoš s.Vrtogoš bb 0643224197 Stočarstvo Ponuda
145 Pavlović Dragan Ritopek 065/6155-199 Voćarstvo Ponuda
146 Radunka Đokić Prokuplje 0641850652 Voćarstvo Ponuda
147 Ristivojević Aleksandar Lazarevac 0649420704 Ponuda
148 Stanojević Ivan Crvena Reka 0612925661 Ratarstvo Ponuda
149 Zdravković Predrag Pečenjevce 0643688385 Povrtarstvo Ponuda
150 Matejić Dragan Ritopek Ritopek 064/8022-122 Voćarstvo Ponuda
151 Matejić Vladan Ritopek Ritopek 063/336'252 Voćarstvo Ponuda
152 Pantić Tomislav Ritopek Ritopek 011/8064618 Voćarstvo Ponuda
153 Stojadinović Zoran Ritopek Ritopek 063/763'0111 Voćarstvo Ponuda
154 Marjanović Brane Sokobanja 064 1208691
018 837730
Stočarstvo Ponuda
155 Petrović Borisav Štitar 064/9022-3-22
015 / 773 - 7210
Voćarstvo Ponuda
156 Ilić Slaviša Vranje Sobina, Vranje 0606925959 Stočarstvo Ponuda
157 Čeliković Radoš Volujac Volujac 0605529566 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
158 Marina Perović Prokuplje 0643591008 Ponuda
159 Dimitrijević Goran Milušinac Milušinac 062 439445 Stočarstvo Ponuda
160 Pejčić Goran Poljska Ržana 0693254268 Ratarstvo Ponuda