R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Jović Siniša Pukovac Pukovac bb 0642579075 Stočarstvo Ponuda
142 Ivan Krstonić Milićevo selo 0637012272 Stočarstvo Ponuda
143 Ivan Krstonić Milićevo selo 0637012272 Stočarstvo Ponuda
144 Mratinković Aleksandar Pudarci Palih boraca 86 0628084142 Ponuda
145 Markulić Aleksandar Skela 0641403928 Ponuda
146 Kosanić Milan Vukošić 0600503911 Stočarstvo Ponuda
147 Biočanin Njegoš Sjenica, Brnjica Brnjica 0646305673 Stočarstvo Ponuda
148 Slobodanka Milošević Kravlji do 064/1812275 Ratarstvo Ponuda
149 Raduljević Slaviša Prugovo 066/6566832 Ratarstvo Ponuda
150 Milun Vidaković Milićevo selo Milićevo selo 0643351266 Stočarstvo Ponuda
151 Dragoje Dikanović Ribaševina Ribaševina 0643151436 Stočarstvo Ponuda
152 Đedović Milomir Stubo Stubo b.b. 0642532530 Stočarstvo Ponuda
153 Petrović Miloš Paune Paune 06411880521 Stočarstvo Ponuda
154 Slavica Ilijanović Podgorac 0652460852 Ponuda
155 Radojević saša 062263203 Stočarstvo Ponuda
156 Kačapor Sanel Ribarići Orlje bb 0638560796 Stočarstvo Ponuda
157 Isaković Danko Mačvanski Metković 0643447812 Stočarstvo Ponuda
158 Čukić Stojan Ostraće Mesto Ostraće 38219 Lešak 0642378856
02888791
Voćarstvo Ponuda
159 Petrović Vukoica Gulije Mesto Gulije 38219 Lešak 066119408
02888517
Povrtarstvo Ponuda
160 Milojević Aleksandar Sikirica 0637790186 Ratarstvo Ponuda