R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Čapaković Predrag Donji Katun 063632578
037787750
Ratarstvo Ponuda
122 Aničić Joviša Ušće Gola bara 80 0648529669 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
123 Krstić Slobodan Mihajlovac 11312 0649451370 Stočarstvo Ponuda
124 Mitrović Staniša Korenita Korenita 0655889870 Ratarstvo Ponuda
125 Stevanović Jovica 0642844182 Povrtarstvo Ponuda
126 Ristić Dragan Bobovo 0358818276 Stočarstvo Ponuda
127 Stevanović Saša Mirilovac 035518131 Stočarstvo Ponuda
128 Petrović Tomica Gornja Mutnica 0358817281 Stočarstvo Ponuda
129 Lazar Đorđević Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Voćarstvo Ponuda
130 Đorđević Dušan Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Ponuda
131 Jović Bojan Žagubica 0644928999 Ponuda
132 Miladinović Violeta Kula 0605284192 Ratarstvo Ponuda
133 Selaković Marko Bare 063377338 Ratarstvo Ponuda
134 Jevtić Draža Lazarevac 0652746370 Voćarstvo Ponuda
135 Ivan Nešković Udovice 11300 0642270941 Voćarstvo Ponuda
136 Miroslav Obradović Mađere bb 027322806 Stočarstvo Ponuda
137 Timotić Milivoj Zlatarić Zlatarić bb 066051582 Ponuda
138 Marjanović Miroljub Milušinac 018 839 632 Ratarstvo Ponuda
139 Gišić Avram Belotić 063317863 Stočarstvo Ponuda
140 Perić Vladimir Banovo Polje Banovo Polje 0603065520 Stočarstvo Ponuda