R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Stojić David Trnava bb 0642970797 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
122 Vukić Slobodan Ribaševina Ribaševina 0628878261 Stočarstvo Ponuda
123 Vukadinović Života Katrga BB 063644764 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
124 Milošević Radosav Voljavče Voljavče 066252857
035252857
Stočarstvo Ponuda
125 Radojević Aleksandar Prokuplje 0645876724 Voćarstvo Ponuda
126 Maksimović Slavimir Trbunje 0644063750 Povrtarstvo Ponuda
127 Đorđević živorad Gornje Grgure 0644063750 Povrtarstvo Ponuda
128 Silvana Jovčev s.Dobri Dol s.Dobri Dol 0621970025 Stočarstvo Ponuda
129 Ivica Petrović s.Vrtogoš s.Vrtogoš bb 0643224197 Stočarstvo Ponuda
130 Pavlović Dragan Ritopek 065/6155-199 Voćarstvo Ponuda
131 Radunka Đokić Prokuplje 0641850652 Voćarstvo Ponuda
132 Ristivojević Aleksandar Lazarevac 0649420704 Ponuda
133 Stanojević Ivan Crvena Reka 0612925661 Ratarstvo Ponuda
134 Zdravković Predrag Pečenjevce 0643688385 Povrtarstvo Ponuda
135 Matejić Dragan Ritopek Ritopek 064/8022-122 Voćarstvo Ponuda
136 Matejić Vladan Ritopek Ritopek 063/336'252 Voćarstvo Ponuda
137 Pantić Tomislav Ritopek Ritopek 011/8064618 Voćarstvo Ponuda
138 Stojadinović Zoran Ritopek Ritopek 063/763'0111 Voćarstvo Ponuda
139 Marjanović Brane Sokobanja 064 1208691
018 837730
Stočarstvo Ponuda
140 Petrović Borisav Štitar 064/9022-3-22
015 / 773 - 7210
Voćarstvo Ponuda