R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
121 Goran Tutunović Rajac 0645133823 Ponuda
122 Dragan Ševarlić Preljina 0646485649 Povrtarstvo Ponuda
123 Stanisavljević Borisav Ribare 063633450 Stočarstvo Ponuda
124 Jovanović Milan Ribare 035274430 Stočarstvo Ponuda
125 Donić Jadranka Kušiljevo 0358331053 Ponuda
126 Popović Ivan Oparić 035422612 Stočarstvo Ponuda
127 Joković Miloš Mala Jasikova 0605226963 Voćarstvo Ponuda
128 Jaćimović Mladen Gulije Mesto Gulije, 38219 Lešak 0628053528
02889050
Povrtarstvo Ponuda
129 Zatkić Jasmina Radujevac 019-3528/241 Ratarstvo Ponuda
130 Stefanović Dragiša 0607377007 Ratarstvo Ponuda
131 Stefanović Dejan Negotin 0646778029 Stočarstvo Ponuda
132 Milivojević Zoran Mionica Mionica 0623170082 Ponuda
133 Radisavljević Saša Jagodina 0694111742 Povrtarstvo Ponuda
134 Miletić Dušan Suvodol 11431 0694646888 Voćarstvo Ponuda
135 Ljiljana Milutinović Drenovac 015290095 Stočarstvo Ponuda
136 Caranović Aleksandar Bukovče 062550538 Ratarstvo Ponuda
137 Stojković Nenad Bogojevce 0628537055 Povrtarstvo Ponuda
138 Savić Zoran Bogojevce 0653403740 Povrtarstvo Ponuda
139 Simonović Ivan Bogojevce 0615590389 Povrtarstvo Ponuda
140 Antonijević Borivoje Lepojević 0638918445 Voćarstvo Ponuda