R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
10441 Đorđević Slobodan Ribince Ribince 017441009 Povrtarstvo Ponuda
10442 Živković Dejan Subotica Subotica 0638254200
037764671
Povrtarstvo Ponuda
10443 Caković Muzafer Melaje selo Melaje 0638246286
020461310
Stočarstvo Ponuda
10444 Ilčić Slobodan Mačkovac 062260200
037681603
Povrtarstvo Ponuda
10445 Pavlović Milomir Padež 037696001 Povrtarstvo Ponuda
10446 Đorić Živorad Poljna 037721325 Voćarstvo Ponuda
10447 Petrović Milutin Mojsinje Mojsinje 0646162235 Povrtarstvo Ponuda
10448 Gvozdenović Predrag Novi Pazar Badovo 0648252512
020353158
Povrtarstvo Ponuda
10449 Radovanović Živko Banja 38228 Zubin Potok, mesto Banja 0638705251 Voćarstvo Ponuda
10450 Stojaković Nenad Mala Drenova Mala Drenova 37246 Milutovac 0638906132
037721125
Voćarstvo Ponuda
10451 Petrović Aleksandar Donji Stepoš 037655393 Povrtarstvo Ponuda
10452 Cvetković Ljubiša Šarlince 018814462 Povrtarstvo Ponuda
10453 Bojan Stanković Đakus Đakus 0648185805
02766327
Povrtarstvo Ponuda
10454 Arsić Dragan Mala Drenova Mala Drenova 37246 Milutovac 069721568
037721568
Voćarstvo Ponuda
10455 Petrović Petar Konjuh Konjuh 0637677562
037875049
Voćarstvo Ponuda
10456 Hasanović Faik Požega Sitniče bb 0641198149
020358031
Stočarstvo Ponuda
10457 Zoran Radenković Makrešane Omladinska 44 0642278400 Ratarstvo Ponuda
10458 Lešević Radojko Ostraće 38219 Lešak, mesto Ostraće 0655817830
02888495
Voćarstvo Ponuda
10459 Petrović Rade Donje Vlase 0621359610 Stočarstvo Ponuda
10460 Milomir Vukojičić Donja Omašnica 0636847227 Stočarstvo Ponuda