R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
10361 Milisavljević Nada Šušeoka Šušeoka bb 063329102 Voćarstvo Ponuda
10362 Branković Slavoljub Žabari Žabari 0643404316 Stočarstvo Ponuda
10363 Dražić Zoran Beomužević Beomužević 063644231 Stočarstvo Ponuda
10364 Gajić Mileta Žabari Žabari 0643370495 Stočarstvo Ponuda
10365 Mitrašinović Dobrica Osipaonica Kralja Petra 8 0631166280
026751062
Stočarstvo Ponuda
10366 Mitrović Jasmina Lozničko Polje Zlatiborska 11 0649404700 Ratarstvo Ponuda
10367 Minaković Boban Parčin Parčin 062482898 Stočarstvo Ponuda
10368 Lazić Nenad skobalj Maršala Tita 23 0641916862
0264791440
Stočarstvo Ponuda
10369 Bogdanović Aleksandar Miloševac Bogdanska 33 0654776263
026801092
Stočarstvo Ponuda
10370 Tadić Milenko Bioska Bioska bb 0642045314 Povrtarstvo, Voćarstvo, Ratarstvo Ponuda
10371 Radojković Želko Lunjevac Lunjevac 0656235633
026784053
Stočarstvo Ponuda
10372 Božović Veljko Dobroševina Dobroševina, Zubin Potok 38228 028460304 Stočarstvo Ponuda
10373 Saša Filipović Vrćenovica Vrćenovica bb 0658610605
018610605
Povrtarstvo Ponuda
10374 Pavlović Biserka Česta Česta bb 018611988 Voćarstvo Ponuda
10375 Ilić Saša Katun Katun bb 0643002799
018848092
Ratarstvo Ponuda
10376 Tomislav Ilić Jalovik Jalovik bb 0652284002
015516321
Voćarstvo Ponuda
10377 Milenković Jovanka Sušica Sušica 37204 Veliki Šiljegovac 0621901051
037860167
Stočarstvo Ponuda
10378 Đorđević Mijodrag Šarlince 0642076212 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
10379 Ratko Aksentijević Dražinići Dražinići 0648953422 Stočarstvo Ponuda
10380 Trifunović Milan Donji Krnjin 02880396 Stočarstvo Ponuda