R.br. Naziv Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 ŠapićStefan Vitoševac Vitoševac bb 0643097865 Ratarstvo Ponuda
102 Vladimir Jovičić Vodanj 0607153588 Voćarstvo Ponuda
103 Dumbelović Dragana Gorjani Gorjani 064/1905918 Tradicionalna jela Ponuda
104 Sanja Milojević Mužinac Mužinac 0638370955 Stočarstvo Ponuda
105 Mitrašinović Dragan Slepčević Slepčević 0157279067 Stočarstvo Ponuda
106 Maletić Silvija Bogatić Bogatić 0649581377 Stočarstvo Ponuda
107 Ivanović Dragan Tabanović Tabanović 01529 273 Stočarstvo Ponuda
108 Savić Milica Šabac Šabac 0642262429 Stočarstvo Ponuda
109 Bogdanović Jeremija Orid Orid 066315119 Stočarstvo Ponuda
110 Mitić Slaviša Vlaško Polje 0637035940 Stočarstvo Ponuda
111 Trtović Milenko Komarani 065/6065220 Povrtarstvo Ponuda
112 Gujaničić Stanojla Komarani 065/6105733 Stočarstvo Ponuda
113 Nikolić Vladimir 0604110191 Ratarstvo Ponuda
114 Miodrag Čolić Selevac 063/7672275 Stočarstvo Ponuda
115 Vojislav Pešić Jasika 06488608722 Med i proizvodi od meda Ponuda
116 Petrović Milivoje Štitare 037884646 Med i proizvodi od meda Ponuda
117 Grulović Ilija Jasika 0658809576 Med i proizvodi od meda Ponuda
118 Srećko Aleksić Mudrakovac 0641349337 Med i proizvodi od meda Ponuda
119 Marica Savović Garevina 0638348972 Med i proizvodi od meda Ponuda
120 Radovanović Radoljub Zavrata Zavrata 02885047 Stočarstvo Ponuda