R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 Ljiljana Jovanović Udovice 0631125101 Voćarstvo Ponuda
102 Đekić Mileta Krivaja 0643876841 Voćarstvo, Ratarstvo Ponuda
103 Petrović Slobodan Krčmar Krčmar bb 0645172357 Voćarstvo Ponuda
104 Mitrović Vladislav Gola Glava Gola Glava bb 065/537 - 36 - 83 Voćarstvo Ponuda
105 Jagodić Saša Tvrdojevac Tvrdojevac bb 0638642121 Ponuda
106 Antonijević Vučko Bogatić Bogatić bb 0642760185 Voćarstvo Ponuda
107 Krsmanović Zoran Vrbić Vrbić 0645523960
015595127
Voćarstvo Ponuda
108 Bežanović Negoslav Velika Vrbnica Velika Vrbnica bb 0691277808 Voćarstvo Ponuda
109 Matejić Miroslava Lukovo Lukovo bb 069667118 Ponuda
110 Vojinović Milivoje Rajetiće, Bare bb Bare bb 0665001676 Stočarstvo Ponuda
111 Stamenković Svetislav - Cale G.ŽIVKOVO 0611898349 Povrtarstvo Ponuda
112 Mirjana Petković Rogljevo 0695326850 Voćarstvo Ponuda
113 Gojko Golubović Negotin 0604459777 Voćarstvo Ponuda
114 Manić Miroslav Gnjilan 010344486 Voćarstvo Ponuda
115 Popović Ivan Velika Grabovnica 0642903765 Voćarstvo Ponuda
116 Matić Zoran Drlupa 7.JULA br.8 0642983284 Stočarstvo Ponuda
117 Petrović Slađana Lazarevac 0621399462 Voćarstvo Ponuda
118 Popović Nenad prijevor 032/883457 Ponuda
119 Dragoslav popović Zablaće 0641549407 Ponuda
120 Dejan Urošević Donja Trepča 0641416846 Ponuda