R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 Radovanović Snežana Kušiljevo 063/788-3236 Voćarstvo Ponuda
102 Radoičić Goran Dragocvet 063/771887 Voćarstvo Ponuda
103 Petrović Tanja Jagodina 064/2559730 Voćarstvo Ponuda
104 Vetović Radisav Grljan 0652468245
019468245
Voćarstvo Ponuda
105 Radojko Rosić Lopaš 0637036118 Voćarstvo Ponuda
106 Radojko Rosić Lopaš 0637036118 Voćarstvo Ponuda
107 Milutin Krstonić Milićevo selo 031894176 Voćarstvo Ponuda
108 Milan Golubović Lopaš 0648687644 Ponuda
109 Pavlović Bojan Lozanj Lozanj bb 0643681982 Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
110 Radovan Perović Uice 0605130520 Voćarstvo Ponuda
111 Milovan Dimitrić Mrđenovac 0637536933 Stočarstvo Ponuda
112 Snežana Jeremić Kragujevac Zorana Đinđića bb 0638088805 Voćarstvo Ponuda
113 Zlatko Milićević Štitar 0658108055 Stočarstvo Ponuda
114 Milisav Todorović Mrđenovac 015211408 Stočarstvo Ponuda
115 Darko Makević Metlić 0643154668 Stočarstvo Ponuda
116 Dragana Vasić Lipnički Šor Rajka Vasića 9 0641499560
015812127
Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
117 Svetomir Blagojević Ševarice 015277753 Stočarstvo Ponuda
118 Miroslav Trišić Prnjavor 062331057 Stočarstvo Ponuda
119 Stojanović Ljubiša Batušinac Batušinac bb 018 818 456 Povrtarstvo Ponuda
120 Mijatović Mirosava Velika Moštanica 1.maja 9 0118075528 Ratarstvo Ponuda