R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 Zlatarić Života Pocerski Metković 0643961085 Stočarstvo Ponuda
102 Mijailović Miloje Štitar 0645920400 Povrtarstvo Ponuda
103 Ignjatović Saša Krupac 061/110-31-81
010/26-88-609
Stočarstvo Ponuda
104 Živić Branislav Mihajlovac 026741011 Stočarstvo Ponuda
105 Konstandinović Miroslav Valakonje 0621049610 Ponuda
106 Ganić Dušica Lukovo 0693236299 Ponuda
107 Ivković Ljiljana Valakonje 0604650488 Ponuda
108 Petrović Miodrag Velika Ivanča Gorička 9 0642006886 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
109 Stojanović Banislav S. Bogojevce 064 / 419 - 9430
016 / 732 - 058
Povrtarstvo Ponuda
110 Šekularac Desimir Čedovo Čedovo bb 063682826 Stočarstvo Ponuda
111 Lazarević Svetlana Belušić Belušić 069713177 Stočarstvo Ponuda
112 Marko Marković Zlatarić 065 4226132 Ponuda
113 Misojčić Dragorad Ševarice Ševarice 0642560622 Stočarstvo Ponuda
114 Đekić Milica Desimirovac Desimirovac bb 034/561-283 Stočarstvo Ponuda
115 Živanović Zlatko Lužnice Lužnice bb 034/577-176 Stočarstvo Ponuda
116 Momčilović Zoran Gornje Kordince Gornje Kordince bb, 18400 Prokuplje 063 8256153 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
117 Stojković Miljan Navalin 0642936117 Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
118 Ćubić Sreten Volujac Volujac 0640193805 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
119 Lazić Dragan Vlaška Kosni put br.124 063/7121980
011/8201548
Stočarstvo Ponuda
120 Milovanović Nada Brajkovići Brajkovići 0638312129
0313881813
Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda