R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 Saša Stojanović Donja Trnava Donja Trnava 0607001501 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
102 Marković Saša Suvodol Suvodol bb 0644511915 Voćarstvo Ponuda
103 Pavić Dejan Suvodol Suvodol bb 0641542181 Voćarstvo Ponuda
104 Dosković Miko 064/25-42-142 Ratarstvo Ponuda
105 Gligorić Aleksandar Loznica Bulevar Doditeja Obradović 61/2 0652000876 Voćarstvo Ponuda
106 Milisav Protić Bradić Bradić bb 0658824102
015824102
Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
107 Bajić Nikola 063/60-18-81 Povrtarstvo Ponuda
108 Gligorić Miloš Krupanj M Tita 5 0643238017 Povrtarstvo Ponuda
109 Ljubojević Svetomir Grabovac 065/5030450 Povrtarstvo Ponuda
110 Ljubojević Aleksandar Grabovac 065/5030450 Povrtarstvo Ponuda
111 Vladan Rajković Svilajnac 0353215888
035321888
Ponuda
112 Ristić Ljubiša Babušnica Boška Buhe br:69 0612026859
010386199
Stočarstvo Ponuda
113 Marjanović Snežana Grabovac 011/876-0004 Povrtarstvo Ponuda
114 Petrović Milenko Veliko Polje 066/8501482 Stočarstvo Ponuda
115 Pavlović Ivan Stubline 065/2050454 Voćarstvo Ponuda
116 Marinković Snežana 011/8760004 Povrtarstvo Ponuda
117 Čanić Ljubivoje Grabovac Grabovac 0118760072 Stočarstvo Ponuda
118 Ristić Dragan Bobovo 0358818276 Stočarstvo Ponuda
119 Arsić Goran Gornja Mutnica 035//8817277 Stočarstvo Ponuda
120 Donić Jovan Kušiljevo 0631105700 Stočarstvo Ponuda