R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Milić Dimić Duvanište 0611158141 Ratarstvo Ponuda
82 Obradović Božidar Jerinje 38219 Lešak Jerinje 38219 lešak Leposavić 0643583611 Ratarstvo Ponuda
83 Kostić Zorica Donji Striževac Donji Striževac 010/386-633 Voćarstvo Ponuda
84 Milosav Milojević Kavadar 0645355495 Ponuda
85 Srboslav Vojinović Donji Račnik 035275676 Ponuda
86 Milošević Saša Golobok 0621352880 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
87 Petrović Saša Dragoševac 062273137 Voćarstvo Ponuda
88 Simić Aleksandar Jagodina 0638033241 Voćarstvo Ponuda
89 Savić Goran Markovac Beljevačka 58 064/1631701 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
90 Predrag Pavlović Ribare 0603136667 Ponuda
91 Lazić Milutin Mladenovac 0611934070 Voćarstvo Ponuda
92 Zečević Lidia Snegotin 012/675-161 Ponuda
93 Mišić Jadranka Crljenac 012/284-078 Stočarstvo Ponuda
94 Pavlović Saša Štitar 0157737167 Stočarstvo Ponuda
95 Cvetković Milica Udovice Udovice 0603504020 Voćarstvo Ponuda
96 Dumitrašković Danijel Bogovina 0611628930 Stočarstvo Ponuda
97 Aksentijević Nedeljko Rudine Rudine 38227 Zvečan 0669341890 Stočarstvo Ponuda
98 Kojić Zoran Pričinović 0648146293 Stočarstvo Ponuda
99 Arsenović Branko Ševarice 015277751 Stočarstvo Ponuda
100 Živanović Dragan Petkovica 066287177 Stočarstvo Ponuda