R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Bogojević Miroslav Drenovac 063/545-157 Voćarstvo Ponuda
82 Radovanović Snežana Kušiljevo 063/788-3236 Voćarstvo Ponuda
83 Radoičić Goran Dragocvet 063/771887 Voćarstvo Ponuda
84 Petrović Tanja Jagodina 064/2559730 Voćarstvo Ponuda
85 Vetović Radisav Grljan 0652468245
019468245
Voćarstvo Ponuda
86 Radojko Rosić Lopaš 0637036118 Voćarstvo Ponuda
87 Radojko Rosić Lopaš 0637036118 Voćarstvo Ponuda
88 Milutin Krstonić Milićevo selo 031894176 Voćarstvo Ponuda
89 Milan Golubović Lopaš 0648687644 Ponuda
90 Pavlović Bojan Lozanj Lozanj bb 0643681982 Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
91 Radovan Perović Uice 0605130520 Voćarstvo Ponuda
92 Milovan Dimitrić Mrđenovac 0637536933 Stočarstvo Ponuda
93 Snežana Jeremić Kragujevac Zorana Đinđića bb 0638088805 Voćarstvo Ponuda
94 Zlatko Milićević Štitar 0658108055 Stočarstvo Ponuda
95 Milisav Todorović Mrđenovac 015211408 Stočarstvo Ponuda
96 Darko Makević Metlić 0643154668 Stočarstvo Ponuda
97 Dragana Vasić Lipnički Šor Rajka Vasića 9 0641499560
015812127
Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
98 Svetomir Blagojević Ševarice 015277753 Stočarstvo Ponuda
99 Miroslav Trišić Prnjavor 062331057 Stočarstvo Ponuda
100 Stojanović Ljubiša Batušinac Batušinac bb 018 818 456 Povrtarstvo Ponuda