R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Dejanić Milan Uzveće 0643940411 Ponuda
82 Goran Marković Rajkinac 35000 Jagodina 0637713468 Ponuda
83 Arsenović Živojin Štitar 0628239593 Ratarstvo Ponuda
84 Jovanović Živorad Suvodol bb 11431 Kolari /
026/720-205
Voćarstvo, Stočarstvo Ponuda
85 Dimitrijević Dejan Glogovac Glogovac 0643287121 Ponuda
86 Cvetković Igor Umka 063210076 Stočarstvo Ponuda
87 Marjanović Brane Sokobanja Sokobanja 064 120 8691
064 120 8691
Stočarstvo Ponuda
88 Vilotić Pera Bojić 015260387 Stočarstvo Ponuda
89 Kostadinović Radomir Mirosaljci Mirosaljci 0600553384 Ratarstvo Ponuda
90 Petrićević Radoslav Bečanj 032805169 Stočarstvo Ponuda
91 Milanović Miroljub Mali POopović 35000 Jagodina 0641295251 Ponuda
92 Marković Radan Tabanović 0644678325 Stočarstvo Ponuda
93 Pantelić Živko Metlić 0669678439 Stočarstvo Ponuda
94 Matejić Radiša Binovac Binovac 0642025671 Voćarstvo Ponuda
95 Srđan Đurđević Gornja Vranjska Gornja Vranjska bb 065/5548107 Stočarstvo Ponuda
96 Stojiljković Ivica Donja Lokošnica 0653776635 Povrtarstvo Ponuda
97 Petrović Aleksandar Mirosaljci 0658173016 Ratarstvo Ponuda
98 Jovanović Zoran Bare Bare 0628791612 Ponuda
99 Marko Dimitrijević Jagodina Gornje Štiplje 062400443 Stočarstvo Ponuda
100 Petrović Lazar Šalinac 0264775037 Povrtarstvo Ponuda