R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Milanović Miroljub Lovci 0611706050 Ponuda
82 Mladenović Zoran Ribare Ribare 0641343274 Ponuda
83 Marković Slavica Osladić 014/254-194 Stočarstvo Ponuda
84 Jevtić Milan Gornja Bukovica 0642006589 Stočarstvo Ponuda
85 Mašić Borjana Dublje 0690039554 Stočarstvo Ponuda
86 Nikolić Milorad Bačevci 0655267408 Stočarstvo Ponuda
87 Ćirić Zoran Suvodanje 0642329628 Stočarstvo Ponuda
88 Despotović Radisav Mojsinje 0656494992 Stočarstvo Ponuda
89 Pavlović Nikita Beluće 0648260739 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
90 Ilić Jovica Podrimce 0642281719 Voćarstvo Ponuda
91 Stanković Slobodan Stajkovce 0652039739 Povrtarstvo Ponuda
92 Šćekić Vlade Saranovo Saranovo bb 0637360534 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
93 Petrović Zoran Bošnjane Bošnjane bb 0600751877 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
94 Marković Milen Subotica Subotica bb 0638137844
0358137844
Ponuda
95 Pavlović Momir Drlupa Vlastimira Vesića 36 064/4621700 Stočarstvo Ponuda
96 Pavlović Srećko Drlupa Vlastimira Vesića 33 060/5255363
011/8255363
Stočarstvo Ponuda
97 Božinović Branislav Pocerski Pričinović 063540048 Voćarstvo Ponuda
98 Veličković Aca Čifluk Razgojanski 0641271498 Povrtarstvo Ponuda
99 Petrović Jordan Novo Selo Novo Selo 0641229793 Ratarstvo Ponuda
100 Prodanić Goran Novo Selo Maršala Tita br 74
Novo Selo
15307 Lešnica
0603007170 Stočarstvo Ponuda