R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
61 Prokopović goran Mrštane 0605090969 Ponuda
62 Bjelić Darinka Tatinac 0616090285 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
63 Sinđić Miljko Stapari 0600857235 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
64 Gašanin Elvir Čipalje 0638672903 Stočarstvo Ponuda
65 Šekularac Bogoljub Čedovo 0638826449 Stočarstvo Ponuda
66 Gašanin Safet Čipalje 0621736362 Stočarstvo Ponuda
67 Ivanović Miomir Crni kao Crni kao 0645590593 Stočarstvo Ponuda
68 Todorović Mirjana Tvrđan Mesto Tvrđan 38218 Leposavić 0638935994
02885654
Ratarstvo Ponuda
69 Bakić Tomislav Gostinica Voćarstvo Ponuda
70 Bakić Veliša Gostinica 0642863581 Stočarstvo Ponuda
71 Nikolić Slavoljub Jagodina 0641872441 Stočarstvo Ponuda
72 Svetislav Živković Saraorci 0643873507
026781027
Ratarstvo Ponuda
73 Miljković Bojan Suvodol bb 11431 Kolari 0264720201
0264720201
Voćarstvo Ponuda
74 Savić Ljubiša Mačkovac 0643459100 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
75 Đurđević Ivan Šabac 0646511091 Stočarstvo Ponuda
76 Krilović Aleksandar Prnjavor 0642895626 Stočarstvo Ponuda
77 Zlatarić Života Pocerski Metković 0643961085 Stočarstvo Ponuda
78 Dejan Zdravković Pečenjevac 0652157521 Ratarstvo Ponuda
79 Dragan Stefanović Mrštane 065296544 Povrtarstvo Ponuda
80 Mitić Jugoslav Mrštane 0604448533 Ratarstvo Ponuda