R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
61 Topalović Milosav Polom bb 0637047138 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
62 Kostić Miloš Polom bb 032754136 Povrtarstvo Ponuda
63 Živanović Nikola Teočin bb 0637079100 Ratarstvo Ponuda
64 Stojić David Trnava bb 0642970797 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
65 Vukić Slobodan Ribaševina Ribaševina 0628878261 Stočarstvo Ponuda
66 Vukadinović Života Katrga BB 063644764 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
67 Milošević Radosav Voljavče Voljavče 066252857
035252857
Stočarstvo Ponuda
68 Radojević Aleksandar Prokuplje 0645876724 Voćarstvo Ponuda
69 Maksimović Slavimir Trbunje 0644063750 Povrtarstvo Ponuda
70 Đorđević živorad Gornje Grgure 0644063750 Povrtarstvo Ponuda
71 Silvana Jovčev s.Dobri Dol s.Dobri Dol 0621970025 Stočarstvo Ponuda
72 Ivica Petrović s.Vrtogoš s.Vrtogoš bb 0643224197 Stočarstvo Ponuda
73 Pavlović Dragan Ritopek 065/6155-199 Voćarstvo Ponuda
74 Radunka Đokić Prokuplje 0641850652 Voćarstvo Ponuda
75 Ristivojević Aleksandar Lazarevac 0649420704 Ponuda
76 Stanojević Ivan Crvena Reka 0612925661 Ratarstvo Ponuda
77 Zdravković Predrag Pečenjevce 0643688385 Povrtarstvo Ponuda
78 Matejić Dragan Ritopek Ritopek 064/8022-122 Voćarstvo Ponuda
79 Matejić Vladan Ritopek Ritopek 063/336'252 Voćarstvo Ponuda
80 Pantić Tomislav Ritopek Ritopek 011/8064618 Voćarstvo Ponuda