R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
61 Milojkovic Mioljub Desimirovac Desimirovac bb. 034561704 Stočarstvo Ponuda
62 Vuković Zdravko Pocerski Metković 0654253899 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
63 Marinković Dragan Bogosavac 0655068094 Stočarstvo Ponuda
64 Zoran Vasić Landol Landol 0644455513 Voćarstvo Ponuda
65 Jovanović Milomir Donji Katun 0658787090 Povrtarstvo Ponuda
66 Andrejić Vladimir Obrež 0631210518 Povrtarstvo Ponuda
67 Čupić Zorica Lipolist 0644725545 Stočarstvo Ponuda
68 Nikolić Žarko Zaselje Zaselje 060/5034771 Voćarstvo Ponuda
69 Tešić Radenko Zaselje Zaselje 064/1288135 Voćarstvo Ponuda
70 Latović Šahin Žabren Žabren bb 0641956562 Ponuda
71 Predrag Milovanović Karan 0644026120 Stočarstvo Ponuda
72 Ivana Vučinić Ribnica Ribnica 0648333556 Voćarstvo Ponuda
73 Cvetkov Dragan Dimitrovgrad Visočka, 17 069/5652208 Voćarstvo Ponuda
74 Stamenov Ilija Dimitrovgrad Sutjeska, br.33 0659936285 Voćarstvo Ponuda
75 Vitomir Radojičić Stapari 0605083020 Stočarstvo Ponuda
76 Lilić Danijel Pirot Paje Jovanovića br:7 0621884622
010310938
Stočarstvo Ponuda
77 Pantelić Miloš Takovo 063 / 857 - 4070 Voćarstvo Ponuda
78 Marko Mitrović Begaljica Borisa Kidriča 276 064/38-67-810 Voćarstvo Ponuda
79 Popović Filip Banjevac Banjevac bb 0640239966 Voćarstvo Ponuda
80 Radiša Petrović Skobalj Maršala Tita 215 0641883459 Stočarstvo Ponuda