R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
41 Čapaković Predrag Donji Katun 063632578
037787750
Ratarstvo Ponuda
42 Aničić Joviša Ušće Gola bara 80 0648529669 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
43 Krstić Slobodan Mihajlovac 11312 0649451370 Stočarstvo Ponuda
44 Mitrović Staniša Korenita Korenita 0655889870 Ratarstvo Ponuda
45 Stevanović Jovica 0642844182 Povrtarstvo Ponuda
46 Ristić Dragan Bobovo 0358818276 Stočarstvo Ponuda
47 Stevanović Saša Mirilovac 035518131 Stočarstvo Ponuda
48 Petrović Tomica Gornja Mutnica 0358817281 Stočarstvo Ponuda
49 Lazar Đorđević Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Voćarstvo Ponuda
50 Đorđević Dušan Kamendol 7. jula 17 062/312-123 Ponuda
51 Jović Bojan Žagubica 0644928999 Ponuda
52 Miladinović Violeta Kula 0605284192 Ratarstvo Ponuda
53 Selaković Marko Bare 063377338 Ratarstvo Ponuda
54 Jevtić Draža Lazarevac 0652746370 Voćarstvo Ponuda
55 Ivan Nešković Udovice 11300 0642270941 Voćarstvo Ponuda
56 Miroslav Obradović Mađere bb 027322806 Stočarstvo Ponuda
57 Timotić Milivoj Zlatarić Zlatarić bb 066051582 Ponuda
58 Marjanović Miroljub Milušinac 018 839 632 Ratarstvo Ponuda
59 Gišić Avram Belotić 063317863 Stočarstvo Ponuda
60 Perić Vladimir Banovo Polje Banovo Polje 0603065520 Stočarstvo Ponuda