R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
21 Savić Ljubiša Mačkovac 0643459100 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
22 Đurđević Ivan Šabac 0646511091 Stočarstvo Ponuda
23 Krilović Aleksandar Prnjavor 0642895626 Stočarstvo Ponuda
24 Zlatarić Života Pocerski Metković 0643961085 Stočarstvo Ponuda
25 Dejan Zdravković Pečenjevac 0652157521 Ratarstvo Ponuda
26 Dragan Stefanović Mrštane 065296544 Povrtarstvo Ponuda
27 Mitić Jugoslav Mrštane 0604448533 Ratarstvo Ponuda
28 Trajkovic Srdjan Bogojevce 0643526702 Povrtarstvo Ponuda
29 Stefanović Dragan Mrštane 0652965544 Povrtarstvo Ponuda
30 Dragičević Srđan Dupljane 0669722444 Ratarstvo Ponuda
31 Dragan Dragutinović Štipina Štipina ,19350 Knjaževac 060 1958000 Povrtarstvo Ponuda
32 Krilović Aleksandar Prnjavor 0642895626 Stočarstvo Ponuda
33 Zlatarić Života Pocerski Metković 0643961085 Stočarstvo Ponuda
34 Spahović Hakija Žabren Žabren bb 0641548553 Stočarstvo Ponuda
35 Milojević Miloje Vuča 0640082785 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
36 Marković Slavomir Novi Pazar Aluloviće 064/677-60-60 Voćarstvo Ponuda
37 Živorad Trucić Mala Jasikova 0600472741 0641461719 Stočarstvo Ponuda
38 Mitrović Zoran Skrađani 0655589466 Stočarstvo Ponuda
39 Krstić Miladin Bakionica 0637015616 Voćarstvo Ponuda
40 Radulović Zoran Milićevo selo 0605157489 Stočarstvo Ponuda