R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
21 Cvetković Dragan Rakovac Rakovac bb 0638756776 Stočarstvo Ponuda
22 Simonović Slobodan Lazarevac 0638772333 Voćarstvo Ponuda
23 Nikitović Nedeljko Skržuti Skržuti bb 060/3809420 Ponuda
24 Draškić Miodrag Polom bb 0628067391
032844496
Povrtarstvo Ponuda
25 Petrović Vladimir Gornji Milanovac Nou divizije 17 063360256 Povrtarstvo Ponuda
26 Simić Zoran Gornja Jošanica 02777058 Voćarstvo Ponuda
27 Danijela Todorović Cakanovac s.Cakanovac bb 17523 Preševo 0648906173 Stočarstvo Ponuda
28 Vukosavljević Milan Novo Selo 0643960407 Ratarstvo Ponuda
29 Maslar Vidoje Bunar 069756375 Ponuda
30 Gavrilović Saša Plažane 0629717196 Stočarstvo Ponuda
31 Trajković Dušan Prilužje 028/467-004 Ratarstvo Ponuda
32 Terentić Žarko Prilužje 028/467-070 Ratarstvo Ponuda
33 Bulatović Dragan 063252115 Stočarstvo Ponuda
34 Stošić Bogoljub Deonica 035/277515 Stočarstvo Ponuda
35 Aleksić Jordan Karan Karan bb 064/2727244 Ponuda
36 Tomić Mirko Ravni Ravni bb 064/1326219 Stočarstvo Ponuda
37 Ćubić Marko Stapari Stapari 0655217375 Ponuda
38 Mirjana Saveljić Zaglavak 0642542168 Stočarstvo Ponuda
39 Saša Radisavljević 0694111742 Povrtarstvo Ponuda
40 Bocić Trajan Šuljkovac 0692721001 Ponuda