R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Stevanović Radmila Beli Potok 0659794797 Voćarstvo Ponuda
2 Đorđević Petar Kukolovce 0612279338 Voćarstvo Ponuda
3 Miletić Dušan Oparić 0600722565 Voćarstvo Ponuda
4 Stanojević Đorđe Oparić Oparić 063627008 Voćarstvo Ponuda
5 Stanojevć Miodrag Oparić 0637889692 Voćarstvo Ponuda
6 Matović Račanin Mladena Požega 066005232 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
7 Radivoje Pavlović Trnovče Karađorđeva 27 0628199391
026802066
Povrtarstvo Ponuda
8 Rustemović Almir Dunišiće Dunišiće bb 0628567841 Stočarstvo Ponuda
9 Višnjić Elvir Dunišiće Dunišiće bb 0628198070 Stočarstvo Ponuda
10 Goran Petrović Šantarovac Šantarovac 0648698183 Povrtarstvo Ponuda
11 Savić Milivoje Banja 0642411001 Voćarstvo, Povrtarstvo Ponuda
12 Mijailović Dragan Bresnica 0658322990 Stočarstvo Ponuda
13 Đurković Dragan Novi Pzar, selo Cokoviće selo Cokoviće 0600552666 Voćarstvo Ponuda
14 Rakić Srećko Mačkovac 027381105 Ponuda
15 Marković Marko Degrmen 0637282724 Voćarstvo Ponuda
16 Marković Svjetlana Mačkovac 0631583208 Voćarstvo Ponuda
17 Đurđe Raković Milićevo selo 0644337119 Voćarstvo Ponuda
18 Rakić Miloš Mačkovac 062330311 Voćarstvo Ponuda
19 Ilić Radomir Donja Jajina 0644063651 Voćarstvo Ponuda
20 Mašić Borjana Dublje 015440085 Stočarstvo Ponuda