R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Stanković Živka Biljeg Biljeg 0641379155 Voćarstvo Ponuda
2 Boban Stanković Stogazovac Stogazovac bb, 19350 Knjaževac 0606763510
019 7635610
Voćarstvo Ponuda
3 Pavlović Zoran Bogojevce 0641466259 Povrtarstvo Ponuda
4 Tajković Srđan Bogojevce 0643526702 Povrtarstvo Ponuda
5 Trifunović Slavoljub Vuča 38217 Sočanica,Vuča 0653349233 Ratarstvo Ponuda
6 Obradović Milica Dašnica Dašnica 069/649311 Voćarstvo Ponuda
7 Janković Petronije Babin potok 0645957027 Voćarstvo Ponuda
8 Bjelica Radovan Jovine livade 0601743063 Stočarstvo Ponuda
9 Milutinović Slavica Glogovac Glogovac 064/5277201 Voćarstvo Ponuda
10 Dimitrijević Dejan Stenjevac Stenjevac 063/633050 Voćarstvo Ponuda
11 Duško Ilić Podina Prokuplje, Djurevačkabb 027331865 Voćarstvo Ponuda
12 Momir Vukašinović Mađare Prokuplje 06963075
027331075
Voćarstvo Ponuda
13 Tadić Paun Donja Bukovica Donja Bukovica b.b. 014281302 Ponuda
14 Goran Pakić Brankovina Brankovina,bb 0654681640 Ponuda
15 Zoran Petković Paune Paune,bb 0640466826 Ponuda
16 Milan Ignjatović Gornja Grabovica Gornja Grabovica,bb 0644920991 Ponuda
17 Jovan Proković 0605930254 Stočarstvo Ponuda
18 Jovana Petrović Lipovac 0642462091 Voćarstvo Ponuda
19 Igor Turudić Ratina 064/6617633 Voćarstvo Ponuda
20 Aleksandar Čevrljaković Milakovac 063/1129882 Voćarstvo Ponuda