Petrović Jovan

Opština

Mesto

Mrovska

BPG

710008000801

Oblast proizvodnje

Ratarstvo