Ivanović Igor

Opština

Mesto

Jagnjilo

Adresa

Vasilija Mihailovića 254

BPG

704393000292

Oblast proizvodnje

Stočarstvo