Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Tovljenici >120kg
10.0
grlo
Matejić Aleksandar Mladenovac 17/05/2019
Prasad 16-25kg
8.0
grlo
Milovanović Milan Mladenovac 17/05/2019
Priplodne nazimice
20.0
grlo
Dragiša Pajić Obrenovac 17/05/2019
Koze
1.0
grlo
Ivanović Miomir Ražanj 17/05/2019
Koze
4.0
grlo
Ivanović Miomir Ražanj 17/05/2019
Ovnovi za priplod
1.0
grlo
Ivanović Miomir Ražanj 17/05/2019
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Milovanović Milan Mladenovac 17/05/2019
Junad 350-480kg
1.0
grlo
Arsić Adam Mladenovac 17/05/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Janković Petar Mladenovac 17/05/2019
Tovljenici >120kg
1.0
grlo
Milomir Milanović Mladenovac 16/05/2019
Prasad 16-25kg
100.0
grlo
Dragiša Pajić Mladenovac 16/05/2019
Prasad 16-25kg
5.0
grlo
Nenad Stojadinović Smederevo 16/05/2019
Junad >480kg
2.0
grlo
Trailović Mirko Despotovac 16/05/2019
Prasad 16-25kg
10.0
grlo
Radojica Jovanović Mladenovac 16/05/2019
Kukuruz u klipu
5.0
t
Mirko Tomić Obrenovac 16/05/2019
Jabuka ostale
3.0
t
Lazar Tomić Smederevo 16/05/2019
Krastavac salatar
5.0
t
Goran Mlladenović Smederevo 16/05/2019
Kukuruz novi rod, okrunjen, veštački sušen
100.0
kg
Nebojsa Milanovic Kragujevac 15/05/2019
Prasad 16-25kg
20.0
kom
Milan Milovanović Kragujevac 15/05/2019
Jagoda
100.0
kg
Dacovic Mileva Knić 15/05/2019