Nikolić Ljubiša

Opština

Mesto

Veliko Trnjane

BPG

723843000860

Oblast proizvodnje

Voćarstvo
Povrtarstvo
Ratarstvo