Tahirović Mirsad

Opština

Mesto

Sjenica , Raždaginja

Adresa

Raždaginja bb

BPG

739936000220

Oblast proizvodnje

Stočarstvo