Aranđelović Jadranka

Opština

Mesto

Bela Palanka

Adresa

11.oktobar br.66

BPG

703001006734

Oblast proizvodnje

Voćarstvo