Ranđelović Stojan

Opština

Mesto

Radonjica kod Vučja

Adresa

Radonjica

Oblast proizvodnje

Voćarstvo

Napomena

Kruka Vilijamova u ovom selu ima peko150t I kvalitete.