Savić Saša

Opština

Mesto

Drlupa

Adresa

7.jula 41/2

BPG

704954000061

Oblast proizvodnje

Stočarstvo