Joković Budimir

Opština

Mesto

Mala Jasikova

Adresa

bb

BPG

715786000048

Oblast proizvodnje

Voćarstvo