Nikolić Momir

Opština

Mesto

Guberevac

Adresa

Leke Nikojića br.5

BPG

704946000732

Oblast proizvodnje

Ratarstvo