Petrov Dalibor

Opština

Mesto

Dimitrovgrad

Adresa

ul.Nišava 18/10

BPG

714364004182

Oblast proizvodnje

Voćarstvo