Đorđević Mijodrag

Opština

Mesto

Šarlince

BPG

724548005807

Oblast proizvodnje

Voćarstvo
Povrtarstvo
Ratarstvo