Nikolić Radomir

Opština

Mesto

Glavinci

Adresa

Glavinci

BPG

737992000181

Oblast proizvodnje

Stočarstvo