Dobrosav Pajić

Opština

Mesto

Veliki Borak

Adresa

Sime Markovića 73a

BPG

703532001067

Oblast proizvodnje

Voćarstvo