Maruf Kuč

Opština

Mesto

Morani

Adresa

Morani bb

BPG

744123007191

Oblast proizvodnje

Stočarstvo

Napomena

Prodaje se mu[ko tele SM 80 -160 kg po ceni od 60000 dinara.