Krstić Novica

Opština

Mesto

Donji Matejevac

Adresa

Donji Matejevac b.b.

BPG

729175000214

Oblast proizvodnje

Voćarstvo