Destanović Ibrahim

Opština

Mesto

Đerekare

Adresa

selo Đerekare

BPG

743585000235

PIB

100197678

Oblast proizvodnje

Voćarstvo

Napomena

na prodaji 5 tona šipurka.