Tajić Kasim

Opština

Mesto

Raždaginja

Adresa

Raždaginja

BPG

739936000033

Oblast proizvodnje

Stočarstvo